Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά συνεχίζει το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο του διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγ.Αναργύρων & Κω

Παλιά Κοκκινιά, 18542, Αθήνα

Απολογισμός Συναντήσεων Αλληλέγγυων Σχολείων

Την σχολική χρονιά 2014-15, με πρωτοβουλία του Αλληλέγγυου Σχολείου της «Μεσοποταμίας», σε συνεργασία με το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου και την Αλληλεγγύη για Όλους, ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεννόησης

και συνεργασίας των δομών που ασχολούνται με την αλληλεγγύη στο πεδίο της εκπαίδευσης. Οι δομές που συμπεριλήφθηκαν είναι δομές που προσφέρουν μαθήματα και λειτουργούν στη βάση της συμμετοχής και της αμεσοδημοκρατικής λήψης αποφάσεων και όχι κοινωνικά φροντιστήρια θεσμών ή ΜΚΟ. Έγιναν συνολικά τρεις συναντήσεις με κορύφωση τη συνάντηση στο πανελλαδικό διήμερο των δομών αλληλεγγύης στη Γεωπονική (9-10/5).
Οι συναντήσεις αυτές απέδωσαν μια καλή καταγραφή του μεγέθους, των χαρακτηριστικών και των προβλημάτων των Αλληλέγγυων Σχολείων (περίπου 30 πανελλαδικά).

Επιπλέον, ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με το πως βλέπουμε το ρόλο μας και μια προσπάθεια από κοινού επίλυσης 
των κοινών προβλημάτων.

Από την πρώτη συζήτηση αναδείχθηκε το παράδειγμα της «Μεσοποταμίας» ως παράδειγμα συμμετοχής. 
Το πλεονέκτημα της «Μεσοποταμίας» είναι, πως το αλληλέγγυο σχολείο λειτουργεί στο πλαίσιο ενός δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών. Έτσι, με την εγγραφή στο σχολείο ο ενήλικος μαθητής ή ο γονέας δηλώνει εκτός από το τι χρειάζεται και τι μπορεί 
να προσφέρει, έχει δηλαδή κίνητρα συμμετοχής. Επίσης είναι σημαντικό ότι υπάρχει εξ αρχής ένα πλαίσιο λειτουργίας. 
Οι συνελεύσεις γίνονται σε καθορισμένο χρόνο, ο οποίος είναι γνωστός από την αρχή της χρονιάς. Όπως τονίστηκε σε όλες τις συναντήσεις μεταξύ των σχολείων, το ζήτημα της συμμετοχής είναι διαρκές. Δεν είναι μόνο το πλήθος των «ωφελουμένων» 
που θα ενεργοποιηθούν αλλά και τα επίπεδα της συμμετοχής, από την προσφορά κάποιων ωρών για γραμματειακή υποστήριξη, μέχρι την ενεργό συμμετοχή στη συνέλευση και στο δημιουργικό κομμάτι των αποφάσεων.

Σχετικά με το ρόλο μας, στη συζήτηση δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε την αναφορά στο δημόσιο σχολείο.
Έγινε από όλους σαφές ότι δεν επιδιώκουμε την υποκατάσταση του δημόσιου σχολείου, ούτε λειτουργούμε ανταγωνιστικά 
προς τους αδιόριστους συναδέλφους μας. Αντιθέτως, με τη δράση μας θέλουμε να επανανοηματοδοτήσουμε την παιδεία ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οραματιζόμαστε μια ποιοτική παιδεία στην οποία όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες. 
Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του διεκδικητικού χαρακτήρα είναι το σχολείο της Γκράβας όπου τα αλληλέγγυα μαθήματα γίνονται 
με πρωτοβουλία της τοπικής ΕΛΜΕ και του συλλόγου γονέων. Τα αλληλέγγυα σχολεία όμως, δεν μπορούν επίσης να λειτουργήσουν σαν δωρεάν φροντιστήρια. Η στρεβλή αντίληψη που τα βλέπει ως τέτοια, αποτελεί αντικίνητρο για τη συμμετοχή και προκαλεί 
τη φθορά και την κόπωση από τη μεριά των εκπαιδευτικών και την υποβάθμιση της δουλειάς που γίνεται, από την πλευρά των μαθητών. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός τρίτου φορέα εκπαίδευσης, έξω από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό, έναν φορέα κοινωνικής εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να εντάξουμε εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στο πρόγραμμα 
των αλληλέγγυων σχολείων. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι διαθεματικά μαθήματα, πολιτιστικές δράσεις και κοινωνική εκπαίδευση.

Σημαντικό αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων υπήρξε η πρώτη, μετά από χρόνια, 
κοινή συνέλευση-εκδήλωση των Σχολείων Μεταναστών και Προσφύγων της Αττικής 
(Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, 
Πίσω Θρανία, Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας), 
στις 12 Ιουνίου στο σπίτι της «Μεσοποταμίας». Συμπέρασμα αυτής της συνάντησης ήταν ότι τα σχολεία μεταναστών και προσφύγων αποτελούν μια ειδική κατηγορία, 
αφού έχουν δικά τους χαρακτηριστικά και διαφορετικής φύσης προβλήματα. 
Τα σχολεία μεταναστών δεν αποτελούν απλώς δομές εκπαίδευσης αλλά και χώρους κοινωνικής ένταξης. Έχουν να αντιμετωπίσουν συχνά νομικά ζητήματα των μαθητών τους, πέρα από τον ρόλο που παίζουν στην εκμάθηση της γλώσσας. Επίσης στα σχολεία μεταναστών είναι αρκετά αναβαθμισμένο το ζήτημα της συνάντησης των πολιτισμών. Επομένως είναι αναπόσπαστο μέρος της δράσης τους, η αλληλεπίδραση μέσω διαπολιτισμικών- πολιτιστικών δράσεων. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα αλληλέγγυα σχολεία συμβάλει από τη μία στο να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο 
των αλληλέγγυων σχολείων που ασχολούνται με «φροντιστηριακά» μαθήματα 
και από την άλλη να μην περιθωριοποιούνται τα σχολεία μεταναστών. 


Επιπλέον αποτέλεσμα των συναντήσεών μας ήταν, η προσπάθεια συγκρότησης μιας «τράπεζας καθηγητών», 
για την διευκόλυνση των δομών. Από όλους συνομολογήθηκε η δυνατότητα και η ανάγκη ενός ανοιχτού συντονιστικού 
των αλληλέγγυων σχολείων, που θα συνέρχεται σε ορισμένα τακτά διαστήματα και θα αποφασίζει κοινές δράσεις. 
Comments are closed.