Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά συνεχίζει το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο του διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγ.Αναργύρων & Κω

Παλιά Κοκκινιά, 18542, Αθήνα

“Ελληνικά , η δική μου η γλώσσα η άλλη.. “

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία και την Πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, με τίτλο “Ελληνικά, η δική μου η γλώσσα , η άλλη”.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10-11 Οκτωβρίου 2014 (Ξενοδοχείο Τιτάνια) και στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Electra Palace) στις 25 Οκτωβρίου 2014.

Στόχος του συνεδρίου είναι η προβολή της Πράξης ΄
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΩΣ ΞΕΝΗΣ / ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η ανωτέρω Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εισηγήσεις καλύπτουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα που εστιάζουν στη διδασκαλία, εκμάθηση ή/και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας. Ενδεικτικά, οι εισηγήσεις αφορούν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

• Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας
• Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων και γλωσσικών μαθημάτων
• Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας
• Θέματα αξιολόγησης / πιστοποίησης της ελληνομάθειας
• Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία, εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας σε άτομα με ειδικές ανάγκες / δεξιότητες
• Θέματα διγλωσσίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
• Συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / επιμόρφωσης / κατάρτισης
• Προτάσεις για την προώθηση της ελληνομάθειας

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
• Bill Cope (College of Education, University of Illinois, USA)
• Mary Kalantzis (Dean, College of Education, University of Illinois, USA)
• Δημήτριος Κουτσογιάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
• Σπύρος A. Μοσχονάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας της Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οι κεντρικές ομιλίες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω διαδικτύου (live streaming) από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου : http://speakgreek.gr/el/

Η αφίσα του Συνεδρίου : http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/KEG_afisa-1.pdf

Πρόγραμμα Συνεδρίου ( 10 & 11 Οκτωβρίου – Αθήνα ) : http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/programma-synedriou.pdf
Η πρόσκληση του Συνεδρίου : http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/prosklisi_keg.pdf 
Οι περιλήψεις των ομιλιών του Συνεδρίου : http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/entypo_perilipseis.pdf

Αναδημοσίευση από : Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα – ΚΕΓ

Comments are closed.