Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά συνεχίζει το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο του διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγ.Αναργύρων & Κω

Παλιά Κοκκινιά, 18542, Αθήνα

Κάλεσμα για τη συγκρότηση Πανελλαδικού Συντονιστικού Αλληλέγγυων Σχολείων


Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου έχει ορισθεί η πρώτη συνάντηση αλληλέγγυων σχολείων, η οποία Θα φιλοξενηθεί από το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου , με σκοπό την δημιουργία ενός ανοιχτού συντονιστικού οργάνου των αλληλέγγυων σχολείων, χωρίς ορισμένους 

και μόνιμους αντιπροσώπους. Μέλη του μπορεί να είναι καθηγητές, 
γονείς και μαθητές που συμμετέχουν σε αλληλέγγυα σχολεία. 
Το συντονιστικό αυτό προτείνεται να διοργανώνει κοινές δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 2014-2015 έγιναν τρεις συναντήσεις αλληλέγγυων σχολείων, που απέδωσαν μια καλή καταγραφή του μεγέθους 
και του πλήθους των δομών, που ασχολούνται με την εκπαίδευση. 
Με τον όρο αλληλέγγυα σχολεία, εννοούμε όλες τις κοινωνικές δομές με αντικείμενο την εκπαίδευση, που λειτουργούν σε αχρήματο και αυτοδιαχειριστικό πλαίσιο (εκπαιδευτήρια στο πλαίσιο δικτύου τράπεζας χρόνου, αυτόνομα αλληλέγγυα σχολεία, σχολεία μεταναστών και προσφύγων, αυτοδιαχειριζόμενα ωδεία κ.α.). Κατά συνέπεια στο πλαίσιο των αλληλέγγυων σχολείων δεν συμπεριλαμβάνονται δημοτικά κοινωνικά σχολεία, ΜΚΟ 
ή κοινωνικά φροντιστήρια ενοριών. Στις τρεις συναντήσεις με κορύφωση 
την πανελλαδική συνάντηση των δομών, στη γεωπονική 9-10/5, συμμετείχαν περίπου 30 δομές. 


Είναι αναγκαίο, λοιπόν, ένα συντονιστικό των δομών που ασχολούνται με την παιδεία στο πεδίο της αλληλεγγύης, 
με συμμετοχικό και αμεσοδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Ένα κοινό συμπέρασμα από τις προηγούμενες συναντήσεις 
είναι ότι ως δομές στο χώρο της παιδείας, θέλουμε να αποκτήσουμε ένα διακριτό ρόλο, εντάσσοντας εναλλακτικές μορφές μάθησης στο πλαίσιο της κοινωνικής εκπαίδευσης και του πολιτισμού και δημιουργώντας ένα δημοκρατικό μοντέλο λειτουργίας με κοινές συνελεύσεις μαθητών-γονέων-καθηγητών.
Σας περιμένουμε όλους !!  
Comments are closed.