Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά συνεχίζει το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο του διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγ.Αναργύρων & Κω

Παλιά Κοκκινιά, 18542, Αθήνα

Το συνολικό σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Μετανάστευσης

Το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης θα τεθεί τελικά σε δημόσια διαβούλευση από τις 17 Οκτωβρίου. Εκτοτε και για δώδεκα ημέρες θα είναι «ανοιχτό» σε σχόλια και παρατηρήσεις που θα καταγράφονται στην ιστοσελίδα    www.opengov.gr.

Παράλληλα, ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος.

Το υπουργείο Εσωτερικών μία φορά τον χρόνο – και, για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 25 Δεκεμβρίου 2014 -, θα ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε ενιαία άδεια διαμονής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει να προσαρμοστεί σε κοινοτικές απαιτήσεις για ζητήματα που αφορούν την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών – ήδη η ΕΕ εκκινεί τη διαδικασία παράβασης.

Πάντως, με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 καθορίζεται:

1. μία ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες τρίτων χωρών να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια για εργασία, με στόχο να απλουστευθούν οι διαδικασίες εισδοχής τους και να διευκολυνθεί ο έλεγχος του καθεστώτος διαμονής τους και

2. ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως του σκοπού της αρχικής εισδοχής τους σε αυτήν, τα οποία βασίζονται σε ίση μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσεται στους Έλληνες πολίτες.

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Μετανάστευσης

Αναδημοσίευση από: tovima.gr
Comments are closed.