Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά συνεχίζει το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο του διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγ.Αναργύρων & Κω

Παλιά Κοκκινιά, 18542, Αθήνα

5 Ιουλίου οι εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας

Σας ενημερώνουμε πως το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 
θα πραγματοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού (επίπεδου Α2) που αποτελούν προϋπόθεση για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων μεταναστών στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος».
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1) είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
2) μένουν νόμιμα στην Ελλάδα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 2/6/2014 
έως και την Παρασκευή 20/6/2014, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.
Δικαιολογητικά Αίτησης:

1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),
2) Φωτογραφία(1) τύπου ταυτότητας,
3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα 

    ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,
5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50.00 €) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741)
    για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού 
    ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20.00 €) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741)
    για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, 
    σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
    (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά. 

Τρόποι προμήθειας παραβόλου:
1) στο ταμείο των Δ.Ο.Υ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
2) ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:
    – είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ
    – είτε μέσω των ΚΕΠ (από αρχές Ιουνίου – αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ 
      για έναρξη της σχετικής διαδικασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 

από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:     
και στα τηλέφωνα: 213 1311652 – 213 1311667 – 213 1311678 
                               213 1311628 – 231 1311632


Από την Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της Ελληνομάθειας 
Comments are closed.